Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej na stronie wszystkoociasteczkach.pl Zamknij
opis
nazwa
kod produktu
sprzedający
cena od do
producent
minimalna ilość od do
Wyszukiwarka zaawansowana

Hurtownie internetowe odzieży w Wólce Kosowskiej

Internetowa hurtownia odzieży Wólka Kosowska to cała gama nieprzeciętnych produktów w znakomitych cenach! Asortyment, który znajduje się na naszej stronie stanie się solidną podstawą dla stworzenia własnej oferty sklepu stacjonarnego. Dzięki internetowej formie sprzedaży w naszej hurtowni odzieży możesz w komfortowych warunkach wybrać wszystko to, czego potrzebujesz.


Nasza strona skupia ofertę wielu hurtowni internetowych, dlatego możesz liczyć na naprawdę doskonałe ceny. Hurtownia odzieży Wólka Kosowska jest więc kwintesencją różnorodności oraz najmodniejszych ubrań damskich, męskich i dziecięcych.

Regulamin świadczenia usług dla Użytkowników E-kupiec.com:

 

1.       POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1.        Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z Serwisu E-kupiec  na rzecz Użytkowników Usług w Serwisie E-kupiec.

1.2.        E-kupiec  zastrzega sobie prawo do określenia szczegółowych zasad oraz zakresu świadczenia poszczególnych Usług w odrębnych regulaminach.

1.3.        Warunkiem technicznym korzystania z Serwisu E-kupiec jest posiadanie komputera

z dostępem do sieci Internet i z zainstalowaną przeglądarką internetową. W przypadku korzystania z niektórych Usług konieczne jest posiadanie konta poczty elektronicznej działającego na dowolnym serwerze. Korzystanie z Serwisu E-kupiec możliwe jest wyłącznie przez przeglądarkę internetową.

1.4.        Regulamin jest udostępniany nieprzerwanie na stronie internetowej Serwisu E-kupiec w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.

 

2.       DEFINICJE

2.1.        Konto – w pełni aktywowane, prowadzone dla Użytkownika konto będące zbiorem zasobów, w którym gromadzone są dane Użytkownika oraz informacje o jego działaniach w ramach Serwisu E-kupiec, umożliwiające między innymi dokonanie zakupu Towarów w Sklepie Internetowym.

2.2.        Kupujący – Użytkownik, który w ramach usługi Kup na E-kupiec dokonuje lub dokonał zakupu Towarów oferowanych przez Sklepy Internetowe, będący osobą fizyczną, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, ale mogącą we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.

2.3.        Regulamin – niniejszy regulamin.

2.4.     Serwis E-kupiec – prowadzony pod adresem internetowym http://www.E-kupiec.com serwis internetowy służący prezentacji, promocji i reklamie Towarów oferowanych przez Sklepy Internetowe, a także pośredniczeniu w sprzedaży tych Towarów.

2.5.     Sklep Internetowy – sklep internetowy, stanowiący zorganizowany zbiór stron internetowych i narzędzi informatycznych, pozwalających Użytkownikom na dokonywanie zakupu towarów lub usług przez Internet, a także podmiot prowadzący ten sklep i współpracujący z E-kupiec w ramach Serwisu E-kupiec.

2.6.     Towar – produkt lub usługa prezentowane w Serwisie E-kupiec i oferowane przez Sklepy Internetowe.

2.7.     Użytkownik – użytkownik Internetu korzystający z Serwisu E-kupiec.

 

3.       OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z E-KUPIEC

3.1.        Korzystanie przez Użytkowników z Serwisu E-kupiec ma charakter nieodpłatny.

3.2.        E-kupiec nie jest sprzedawcą, ani stroną transakcji dokonywanych przez Użytkowników w Sklepach Internetowych. Serwisie E-kupiec informuje o Towarach oraz umożliwia zawieranie umów sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sklepem Internetowym.

3.3.        W ramach Serwisu E-kupiec umożliwia się Użytkownikowi m.in.:

a. uzyskiwanie informacji o Towarach oferowanych przez Sklepy Internetowe,

b. porównanie cen Towarów oferowanych przez Sklepy Internetowe,

f. przejście na strony Sklepów Internetowych, których oferta Towarów jest prezentowana w Serwisie E-kupiec,

g. dostęp do Konta po zarejestrowaniu się w Serwisie E-kupiec,

3.4.     Dane dotyczące Towarów umieszczane w Serwisie E-kupiec pochodzą od Sklepów Internetowych. W razie jakichkolwiek wątpliwości co do aktualności oferty lub innych kwestii związanych z transakcją, opisem, ceną, dostępnością Towaru, Użytkownik  powinien kontaktować się bezpośrednio ze Sklepem Internetowym, z którego oferta pochodzi.

3.5.     Transakcja pomiędzy Użytkownikiem a Sklepem Internetowym odbywa się na warunkach określonych przez Sklep Internetowy w regulaminie Sklepu Internetowego oraz przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa. E-kupiec nie odpowiada za dostawę Towaru oraz przebieg transakcji.

3.6.     E-kupiec  nie odpowiada:

a. za realizację dostawy Towaru w związku z zamówieniem złożonym w Sklepie Internetowym przez Użytkownika,

b. z tytułu rękojmi, gwarancji oraz uprawnień konsumenckich związanych z Towarem i transakcją sprzedaży,

c. za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania przez Sklep Internetowy,

d. za jakość, bezpieczeństwo, legalność Towarów, a także prawdziwość i rzetelność ich opisów przez Sklepy Internetowe.

3.8.       W przypadku niedostępności Towaru lub innych przeszkód występujących po stronie Sklepu Internetowego, Sklep Internetowy będzie indywidualnie kontaktował się z Kupującym.

3.9.       W przypadku rozbieżności pomiędzy opisem Towaru zamieszczonym na stronach Serwisu E-kupiec (w tym na stronach dotyczących określonego produktu lub usługi) jak i przez Sklep Internetowy na jego stronie internetowej, wiążący dla Użytkownika i Sklepu Internetowego jest opis Towaru pochodzący ze Sklepu Internetowego.   

3.10.    Autorskie prawa majątkowe do elementów Serwisu E-kupiec, w tym do logotypów i treści zamieszczonych w Serwisie E-kupiec, a także do układu i kompozycji tych elementów (tzw. layout) oraz prawa własności przemysłowej, w tym prawa ochronne na znaki towarowe umieszczone w Serwisie E-kupiec, przysługują E-kupiec lub podmiotom trzecim.

3.11.    Użytkownik nie jest uprawniony do kopiowania, rozpowszechniania, reprodukowania lub modyfikowania jakichkolwiek treści, w tym danych umieszczonych w Serwisie E-kupiec.

 

4.       ZASADY DOTYCZĄCE PRZERW TECHNICZNYCH W DZIAŁANIU E-KUPIEC

4.1.       E-kupiec dokłada wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowe i nieprzerwane funkcjonowanie Serwisu E-kupiec. W przypadku wystąpienia awarii i błędów technicznych spowodowanych kłopotami ze sprzętem bądź oprogramowaniem, E-kupiec podejmie działania pozwalające w jak największym stopniu ograniczyć negatywne skutki zaistniałych problemów technicznych w stosunku do Użytkowników.

4.2.       Za awarię techniczną uznaje się sytuację, w której zdecydowana większość Użytkowników utraciła możliwość korzystania z podstawowych funkcjonalności Serwisu E-kupiec .

4.3.      Za błąd techniczny uznaje się każdy problem techniczny związany z funkcjonowaniem Serwisu E-kupiec inny niż wskazany w powyższym pkt. 8.3.

 

5.       POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

5.1.       Użytkownik może zgłaszać reklamacje dotyczące Usług świadczonych w ramach Serwisu E-kupiec.

5.2.       Reklamacje można zgłaszać pisemnie, w formie listu poleconego, na adres: Asean-Development Sp. z o.o., ul. Nadrzeczna 3B lok B-2, Wólka Kosowska lub na adres e-mail: info@e-kupiec.com

5.3.       Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać oznaczenie osoby zgłaszającej reklamację (imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail) oraz opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji. Jeżeli przekazane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Grupa Allegro zwraca się do Użytkownika o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

5.4.       Reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie 14 dni od daty otrzymania prawidłowo złożonej reklamacji (zawierającej wymagane elementy i niewymagającej uzupełnienia).

5.5.       Użytkownik otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji drogą korespondencji elektronicznej, na adres e-mail podany w reklamacji.

5.6.       E-kupiec  zastrzega, że reklamacje dotyczące jakości lub wad Towarów nabytych od Sklepów, czy też nienależytego wykonania bądź niewykonania umowy sprzedaży, w tym procesu dostawy Towaru, należy kierować bezpośrednio do Sklepu Internetowego, z którego Towar pochodzi.